การใช้ แผงโซล่าเซลล์ มาเป็นวิธีการแก้ปัญหาทางด้านพลังงานขาดแคลนที่เกิดขึ้น !!

จากการที่เมืองไทยในทุกวันนี้กำลังเจอปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการขาดทรัพยากรกำลังไฟฟ้าที่เป็นเรื่องจำเป็นต้องใช้กันอยู่ทุกวี่วันนั้น เกิดขึ้นจากการที่ในขณะนี้เองได้มีการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีรวมทั้งอุตสาหกรรมเป็นไปอย่างเร็ว ทำให้จะต้องมีการใช้กำลังไฟฟ้าเพื่อไปปฏิบัติงานทำธุรกิจหรือปฏิบัติงานต่างๆด้านในระบบก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้กำลังไฟฟ้านั้นมีการใช้งานอย่างเร็ว ก็เลยได้มีการคิดแนวทางที่จะมาช่วยสำหรับเพื่อการลดภาระหน้าที่ของการใช้กำลังไฟฟ้าลงจากการค้นคว้าทางวิศวกรรมนั้นเองก็ได้มีการปรับใช้กรรมวิธีการประดิษฐ์เทคโนโลยีรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เพื่อจะมาช่วยสำหรับการไขปัญหาเรื่องของกำลังไฟฟ้าที่กำลังจะหมดไป โดยแนวทางการสร้างสรรค์แล้วก็มองหาแนวทางที่ได้มีการทดสอบต่างๆนั้นก็ได้มีแนวคิดหนึ่งขึ้นมาโดยการเปลี่ยนพลังงานจากธรรมชาติให้มาเป็นพลังงานที่จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ซึ่งในต้นแบบความนึกคิดในช่วงเวลานั้นเองก็ได้มีการเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็ค้นหากรรมวิธีที่จะนำพลังงานในธรรมชาตินั้นมากลายเป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์งานได้ พลังงานตามธรรมชาติที่พวกเรารู้จักกันอย่างดีนั้นไม่ว่าจะเป็นสายน้ำ , กระแสลม แล้วก็พลังงานที่ไม่มีทางหมดจากพระอาทิตย์ จากการที่ได้มีการทดสอบแล้วก็ปรับแก้ลองถูกลองผิดนี้เองก็ได้มีการประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือตัวหนึ่งที่จะมาช่วยในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพระอาทิตย์มาเป็นกำลังไฟฟ้าที่จะสามารถใช้งานได้ตามธรรมดานั้น ประดิษฐกรรมที่ได้มีการสร้างสรรค์นี้มีชื่อว่า แผงโซล่าเซลล์  แผงโซล่าเซลล์ เป็นการออกแบบแนวความคิดโดยการแปรเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เปลี่ยนมาเป็นกำลังไฟฟ้าโดยหลักการทำงานนั้นจะดำเนินงานได้ด้วยการนำ แผงโซล่าเซลล์ นี้ไปวางเอาไว้กึ่งกลางแดดเมื่อโดนแสงอาทิตย์ผ่านทางกระจกข้างในแผงจะมีการปฏิบัติงานส่งพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานความร้อนก่อนแล้วส่งต่อไปยังแบตเตอรี่เพื่อเก็บกักพลังงานเอาไว้สามารถที่จะใช้ประโยชน์ต่อได้ ก็เลยเป็นสิ่งที่มาช่วยสำหรับการจัดการกับปัญหาของหัวข้อการขาดกำลังไฟฟ้าไปได้เป็นอย่างดี ในตอนนี้เองก็ได้มีความคิดในการนำ แผงโซล่าเซลล์ มาปรับใช้ในเครื่องมือต่างๆถึงแม้ว่าจะรถยนต์เองก็มีการสร้างสรรค์รถยนต์พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะใช้เพียงแค่กำลังไฟฟ้าที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้งานได้ตามธรรมดา และก็เดี๋ยวนี้เองการพัฒนาในเรื่องของสิ่งที่จะมาช่วยขจัดปัญหาของกำลังไฟฟ้าก็กำลังจะมีแนวความคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงพลังงานธรรมชาติมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นพลังงานที่จะสามารถประยุกต์ใช้งานได้เพื่อลดปัญหาของการขาดแคลุกลนพลังงาน ซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเยอะที่สุดได้แก่การใช้พลังงานลมจากกังหันลม หรือกังหันน้ำที่จะใช้แรงกดดันของสายน้ำมากักเก็บเอาไว้เป็นพลังงานที่ใช้ประโยชน์งานได้